Skip Navigation Links
Åbningstider i Hallen

Mandag 7.00 - 23.00
Tirsdag 7.00 - 22.30
Onsdag 7.00 - 22.30
Torsdag 7.00 - 22.30
Fredag 7.00 - 22.30
Lørdag 8.00 - 13:00 og efter behov.
Søndag Ved kampe og efter behov

Weekend, dog efter aftale.

Hadsund Hallerne

Hadsund Hallerne er det naturlige samlingssted for byens idrætsudøvere og foreningsmedlem-mer. Hadsund Hallerne er placeret tæt ved Hadsund skole og nabo til idrætsanlæg og campingplads og vandrehjem.

Hallerne er grundlagt i 1960’erne, og er siden udbygget i takt med det stigende behov. I dag omfatter bygningskomplekset to store idræts-haller, en multihal, et kamphus, en skydebane, samt motionscenter og sauna.

Endvidere har Hadsund Hallerne en lang række omklædningsrum, der benyttes af både hallens egne brugere og udendørssporten.

Hadsund Hallerne tilbydes ud over til sportslige arrangementer, også til kulturelle og virksom-hedsarrangementer.

I Hadsund Hallerne er der endvidere et cafeteria, der tilbyder mad og drikke til sportsudøvere såvel som til ledsagere.

Hadsund Hallerne består af følgene 4 haller:

  • Hal A: Fuldskala idrætshal, 1300 M2
  • Hal B: Fuldskala idrætshal, 1100 M2
  • Hal C: Kamphus, 400 M2
  • Hal D: Multisal, 350 M2

Mødelokaler:
100 m2 mødelokale, der kan anvendes til forskellige arrangementer.

Omklædningsrum:
20 stk. til både indendørs og udendørs sport.
Hadsund Hallerne
Stadionvej 25 . 9560 Hadsund
Tlf.: 98 57 20 33 | 40 30 87 61
 
made and hosted by Ladefoged IT ApS